preloder

Lion of the Day February

SR NO. DATE NAME Home Club AWARD PRESENTED ON AT EVENT
1. 01/02/2018 Rupali Indresh Singh Link Road Malavani
2. 02/02/2018 Shilpa Bajaj Mumbai Chak De
3. 03/02/2018 Akhil Bansal Bharat ICON
4. 04/02/2018 Harshad Mehta Juhu
5. 05/02/2018 Nafisa Malik Mumbai Shining
6. 06/02/2018 Rajni Acharya Willingdon Crescent
7. 07/02/2018 Shrikant Tiwari Mumbai Star
8. 08/02/2018 Praveen Wadhwa Andheri
9. 09/02/2018 Bela Jain Oshiwara Crescent
10. 10/02/2018 PDG K L Parmar Bombay West
11. 11/02/2018 Dr G H Kuchan Heritage Galaxy
12. 12/02/2018 Nita Srivastava Andheri
13. 13/02/2018 Yashvant Ashar Mumbai Matrix
14. 14/02/2018 Sharad Subramanian Oshiwara Crescent
15. 15/02/2018 PDG Bharat N Shah Versova
16. 16/02/2018 Dr Sattar Chopdar Oshiwara Crescent
17. 17/02/2018 Subhash Pagaria Mahasagar
18. 18/02/2018 Kashyap Vaidya Airport
19. 19/02/2018 Hakim Kapasi North West
20. 20/02/2018 Jayesh Seernani Entrepreneurs
21. 21/02/2018 Jana Iyengar Kandivli East
22. 22/02/2018 Devidas Patil Statesmen
23. 23/02/2018 Ashish Maheshwari Western Star
24. 24/02/2018 Sunil Kumar Gupta Mumbai Western
25. 25/02/2018 Hasmukh Sheth Juhu
26. 26/02/2018 Dr Praful Diwanji Juhu
27. 27/02/2018 Karan Patil Mumbai Pappilon
28. 28/02/2018 C M Shah Kalina